Rendészeti feladatellátás

Rendészeti feladatellátás

Ügykereső

Elszállított gépjárművek

GYIK

Jogszabályok

Ellátott feladatok

Bemutatkozás

Ügykereső

Elszállított gépjárművek

GYIK

Jogszabályok

Szervezeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Kecskeméti Városrendészet

Székhely: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.

Postai cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a.

Telefon: +36-76/503-220; +36-20/621-5599

Központi elektronikus levélcím: varosrendeszet@kecskemet.hu

Honlap: www.kecskemetivarosrendeszet.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége:

Telefon:+36-76/503-220; +36-20/621-5599

Ügyfélfogadás helye és postacíme: 6000 Kecskemét, Budai utca 2/a. (a piac épületében, bejárat a szabadtéri piac felől)

E-mail: ugyfelszolgalat@kecskemetivarosrendeszet.hu

Ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8:00 – 15:00

Kedd: 8:00 – 15:00

Szerda: 8:00 – 15:00

Csütörtök: 8:00 – 18:00

Péntek: 8:00 – 12:00

II. A szervezeti struktúra

III. A szerv vezetői

A Kecskeméti Városrendészet vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége:

Név: Dr. Német Zsolt

Beosztás: intézményvezető

Elérhetőség:

Telefon: +36-76/503-220

E-mail: varosrendeszet@kecskemet.hu

Név: Csíkos Imre

Beosztás: intézményvezető-helyettes

Elérhetőség:

Telefon: +36-76/503-220

E-mail: csikos.imre@kecskemet.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

Nincs a Kecskeméti Városrendészet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

1.3. Gazdálkodó szervezetek

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Nincs a Kecskeméti Városrendészet többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok

I. A szerv által alapított közalapítványok

Nincs a Kecskeméti Városrendészet által alapított közalapítvány.

1.5. Lapok

I. Lapok

A Kecskeméti Városrendészet nem alapított lapot.

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A Városrendészet jogállása: A Városrendészet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által alapított és irányított költségvetési szerv.

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 15. §-a értelmében a felügyelő – az 1. § (4) bekezdés i) pontjában meghatározott feladata kivételével – a jogszabályban meghatározott feladatai teljesítése során vagy egyéb jogszerű intézkedés céljából az Kftv.-ben, továbbá az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket alkalmazhatja.

A Kftv. 23. § (3) -(4) bekezdése alapján: Ha az e törvény szerinti felügyelői intézkedést követően közigazgatási hatósági vagy szabálysértési eljárás nem indul, az intézkedéssel szemben panasznak van helye. A panasz előterjesztésére és elbírálására, illetve a 15. § szerinti közterület-felügyelői intézkedések és kényszerítő eszközök jelentésére és kivizsgálásnak rendjére, a panasz benyújtására és elbírálására az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni”.

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 22. § (4) bekezdés b) pontja értelmében, akinek az e törvény szerinti kényszerítő eszköz alkalmazása jogát vagy jogos érdekét sértette, a rendőrséghez fordulhat panasszal.

A Törvény 22. § (5) bekezdése alapján: „A (4) bekezdés szerint a panasz elbírálására jogosultnál a panaszt a kényszerítő eszköz alkalmazásától, ha pedig a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon, de legkésőbb a kényszerítő eszköz alkalmazásának időpontjától számított három hónapon belül lehet előterjeszteni”.

Panasz elbírálására jogosult szerv neve: Kecskeméti Rendőrkapitányság

Székhely: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 14.

Postai cím: 6001 Kecskemét, Pf.: 301.

Telefon: +36-76/484-684; +36-76/513-300

Fax: +36-76/513-371

E-mail: kecskemetrk@bacs.police.hu

Honlap: http://www.police.hu/hu/ugyintezes/szerv/orszagos-rendor-fokapitanysag/bacs-kiskun-megyei-rendor-fokapitanysag/kecskemet

Kecskeméti Járási Ügyészség

Cím: 6000 Kecskemét, Mátyási u. 3.

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.: 138.

Tel.: (76) 514-623

T/Fax: (76) 514-622

E-mail: kecskemet@mku.hu

Honlap: www.ugyeszseg.hu

Állami Számvevőszék

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.

Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54

Tel.: (+36) 1/484-9100

Fax: (+36) 1/484-9200

E-mail: szamvevoszek@asz.hu

Honlap: www.asz.hu

1.7. Költségvetési szervek

Nincs a Kecskeméti Városrendészet által alapított költségvetési szerv.  

Megszakítás