Parkolás

Így működik a parkolás

Díjak (várakozási díj, bérletek)

Díjövezetek

Mobilparkolás

GYIK

Jogszabályok, rendeletek

Így működik a parkolás

Díjak (várakozási díj, bérletek)

Díjövezetek

Mobilparkolás

GYIK

Jogszabályok, rendeletek

Parkolás – GYIK

Honnan tudom, hogy a gépkocsim mely járműkategóriába (személyautó, kisteherautó, teherautó, hibrid gépkocsi) tartozik?

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 17. melléklete rendelkezik a forgalmi engedély tartalmi elemeiről. A forgalmi engedély „J” pontjában szerepel a jármű kategóriájának rövidített elnevezése.

Az önkormányzati rendelet 7. § (9) bekezdése értelmében a 3,5 tonna össztömeget és 5 méter hosszúságot meg nem haladó tehergépkocsi (kisteherautó) esetén a parkoló bérlet díja a személygépkocsira vonatkozó parkoló bérlet díjának 150 %-a.

Az önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés o)-p) pontja értelmében díjmentesen várakozhat az I. és II. díjövezet területén természetes személy, gazdálkodó szervezet tulajdonában vagy üzemben tartásában lévő környezetkímélő gépkocsi. Környezetkímélő gépkocsi esetén a forgalmi engedély „V.9” pontjában lévő rövidítés: 5E, 5P, 5N, 5Z. Amennyiben a környezetkímélő gépkocsi világoszöld alapszínű forgalmi rendszámmal nem rendelkezik, úgy a parkoló bérlet kiváltásáért költségtérítést kell fizetni.

Hibrid gépkocsira vonatkozó kedvezmény azon gépjárművekre érvényes, mely gépkocsik forgalmi engedélyének „P.3” pontjában (hajtóanyag) a HIBRID, HIB/E/B, vagy a HIB/E/D bejegyzés szerepel.

Volt jegyem, de nem volt látható a szélvédő mögött (nem volt kitéve, leesett, szöveggel lefelé volt kitéve). Jogos a büntetés?

A parkolójegyet a járműben az első szélvédő mögött a műszerfalon, vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve úgy kell elhelyezni, hogy kívülről jól látható és ellenőrizhető legyen. Amennyiben a jegy érvényessége nem ellenőrizhető, úgy a közterület-felügyelő az önkormányzati rendelet értelmében pótdíjat szab ki.

Mit tegyek, ha tudom, hogy le fog járni a jegyem, de nem érek vissza időben?

A Kecskeméti Városrendészet által üzemeltetett területeken előzetes regisztráció nélkül, illetve előzetes regisztrációval fizethet mobiltelefonjával. Parkolóhelyeinken a mobilparkolási rendszert a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. üzemelteti. A díjfizetés a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közreműködésével mobilszolgáltatójának (pl.: Telenor, Telekom, Vodafone) rendszerén keresztül történik.

Mobilparkolás legegyszerűbb módja, ha a gépjármű rendszámát elküldi SMS-ben a díjövezethez tartozó telefonszámra, és megvárja a parkolás megkezdéséről szóló visszaigazoló üzenetet. A díjövezetek hívószámáról az ügyfélszolgálatunkon, a Városrendészet és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján tájékozódhat.

Tekintettel arra, hogy az applikációk nem tévedhetetlenek a zónák meghatározása terén, így a gépjárművezető felelőssége, hogy megfelelő zónára indítsa el a parkolást.

Rendelkezem mozgáskorlátozott igazolvánnyal. Miért büntettek meg?

A mozgáskorlátozott igazolványt a járműben az első szélvédő mögött a műszerfalon, vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve úgy kell elhelyezni, hogy kívülről jól látható és ellenőrizhető legyen. Amennyiben az igazolvány érvényességi ideje bármilyen okból nem ellenőrizhető – pl.: az igazolvány leesett, vagy érvényességi ideje takarásban volt, vagy nem az érvényességi időt tartalmazó oldalával felfelé helyezték ki –, a közterület-felügyelő az önkormányzati rendelet értelmében pótdíjat szab ki.

Van mozgáskorlátozott igazolványom, csak lejárt. Akkor is ki kell fizetni a büntetést?

Az igazolvány érvényességét a használójának érdemes rendszeresen ellenőrizni, mivel az érvénytelen igazolvány díjmentes parkolásra nem használható.

Amennyiben az igazolvány érvénytelen, úgy a közterület-felügyelő pótdíjat szab ki.

Mobiltelefonnal parkoltam, mégis megbüntettek. Miért?

Az önkormányzati rendelet értelmében a mobiltelefonos díjfizetést a parkolás megkezdését követően azonnal el kell indítani, a járművet csak a visszaigazoló SMS megérkezését követően lehet a parkolóban hagyni. Gyakran előfordul, hogy a mobilparkolás elindítása nem a gépkocsinál történik, hanem lényegesen később, esetleg akkor, mikor már folyik a gépkocsi ellenőrzése. Szintén gyakori probléma, hogy a gépkocsivezető nem várja meg a visszaigazoló SMS üzenetet, mely nélkül nem indul el a parkolás, illetve nem olvassa el figyelmesen a visszajelző üzenetet, mely akár rendszerhibáról is adhat tájékoztatást. Ilyen esetben a parkolási díjat más módon kell megfizetni.

Tekintettel arra, hogy az applikációk nem tévedhetetlenek a zónák meghatározása terén, így a gépjárművezető felelőssége, hogy megfelelő zónára indítsa el a parkolást. Applikációval történő díjfizetés esetén kérjük, hogy ne bízzon vakon az applikációban, hanem ellenőrizze a szükséges zónát az automatán.

Ha a közterület-felügyelő részére a mobiltelefonos rendszertől történő adatlekérdezés alkalmával az a visszajelzés érkezik, hogy az adott rendszámú gépkocsira nincs elindított parkolás, vagy rossz zónakódra indították el a parkolást, akkor pótdíj kiszabására kerül sor.

Mobiltelefonnal parkoltam, rossz zónát indítottam. Miért kell ugyanannyit fizetnem, mint annak, aki semmit nem fizetett a parkolásért? Miért nem fizethetem ki a parkolási díj különbözetet?

A díjfizetési kötelezettséggel érintett várakozási területeket a díjköteles várakozási időn belül a használó csak a várakozási díj megfizetését követően veheti igénybe, kivéve, ha annak használata az önkormányzati rendelet értelmében díjmentesnek minősül. Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen az adott területre érvényes díj megfizetése nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt). 15/C. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint túllépi, a fizetendő várakozási díj és pótdíj mértéke, valamint alkalmazása és nem teljesítése esetén teendő intézkedések tekintetében a Kecskeméti Városrendészet a Kkt. 15/C.-15/D. §-ában foglalt rendelkezések szerint köteles eljárni.

Rossz zóna indításakor az adott díjövezetre érvényes használati díj nem kerül megfizetésre, így a két díjövezet közötti parkolási díj különbözet megfizetésére sincs mód. A pótdíj mértékét a Kkt. határozza meg, az abban foglaltaktól eltérni nem tudunk.

Honnan tudom, hogy melyik zónában vagyok, milyen telefonszámra indítsak parkolást?

A várakozási területeket I. és II. díjövezeti besorolásban az önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza. A díjövezetekhez tartozó hívószámok fel vannak tüntetve a jegykiadó-automatákon, illetve a Városrendészet honlapján Parkolási zónák, valamint a parkolási zónatérképen (https://www.nemzetimobilfizetes.hu/articles/view/parkolas-zonak), mely jelentős segítséget nyújt az előzetes tájékódásban.

Nincs az automatán a mobiltelefonos hívószám. Mit tegyek?

Az automatán lévő matricákat a közterület-felügyelők és technikusaink rendszeresen ellenőrzik, mégis előfordulhat, hogy időközben valaki leszedi, megrongálja valamelyiket. A parkoló automatán megtalálható ügyfélszolgálati elérhetőségeinken készséggel tájékoztatjuk az adott területre érvényes hívószámról, és haladéktalanul intézkedünk a matrica pótlásáról. A díjövezetekhez tartozó hívószámok fel vannak tüntetve továbbá a Városrendészet honlapján Parkolási zónák,, valamint a parkolási zónatérképen (https://www.nemzetimobilfizetes.hu/articles/view/parkolas-zonak).

Hogyan kerülhetem el, hogy téves rendszámra indított mobiltelefonos parkolás miatt megbüntessenek?

Az önkormányzati rendelet értelmében a mobiltelefonos díjfizetést a parkolás megkezdését követően azonnal el kell indítani, a járművet csak a visszaigazoló SMS megérkezését követően lehet a parkolóban hagyni. Amennyiben a visszaigazoló SMS-t a gépkocsinál megvárja, és tartalmát figyelmesen ellenőrzi, úgy a téves rendszám azonnal korrigálható, és nem kerül pótdíj kiszabásra.

Nem tudom elindítani a mobiltelefonos parkolást. Mit tegyek?

A díjfizetés a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közreműködésével mobilszolgáltatójának (pl.: Telenor, Telekom, Vodafone) rendszerén keresztül történik, így amennyiben technikai probléma lépne fel (pl.: nem kap visszaigazoló SMS-t, rendszerhiba üzenetet kap), úgy kérjük, hívja saját mobilszolgáltatóját (pl.: Telenor, Vodafone, T-Mobile) az ingyenes ügyfélszolgálati számán. Amennyiben nem tud mobilparkolást indítani, úgy a parkolási díjat más módon (például jegyváltással) is rendezheti.

Nem tudom leállítani a mobiltelefonos parkolást. Mit tegyek?

A díjfizetés a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közreműködésével mobilszolgáltatójának (pl.: Telenor, Telekom, Vodafone) rendszerén keresztül történik, így amennyiben nem tudja leállítani a mobilparkolást, úgy kérjük, hívja saját mobilszolgáltatóját (pl.: Telenor, Vodafone, T-Mobile) az ingyenes ügyfélszolgálati számán.

Az utca elején nem volt tábla. Honnan kellett volna tudnom, hogy ott is fizetni kell a parkolásért?
Kecskeméten a II. díjövezetben 4 zóna került kialakításra. A közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló 83/2004. (VI. 4) GKM rendelet 18.4. pontja értelmében várakozási övezetnek (zóna) olyan területet szabad kijelölni, amelynek egész területén a várakozás feltétel nélkül, vagy feltételekhez kötötten (pl. meghatározott ideig és/vagy díjfizetési kötelezettséggel stb.) megengedett. A „Várakozási övezet” jelzőtáblát arra a területre bevezető minden út elején el kell helyezni, amely – több, egymással összefüggő útszakaszból álló területen a várakozást feltételhez kötötték. A várakozási övezet kijáratainál a „Várakozási övezet vége” jelzőtáblákat kell alkalmazni.
A fentiekre tekintettel zónákon belül általában nincsenek utcánként fizető várakozóhelyet jelző táblák elhelyezve, csak a zóna eleje és vége jelzőtáblákat alkalmazzuk.
Elfoglalták a saját parkolónkat. Őket miért nem büntetik meg?

Ha a fizető övezeten belül intézmény részére kizárólagos parkolóhely kerül elkülönítésre, azt külön tábla jelzi. A közterület-felügyelők ilyen esetben szabálysértés miatt is tudnak intézkedni.

Ha viszont valaki fizető várakozóhelyen kénytelen megállni, amíg felszabadul a kizárólagos parkolóhely, a fizető várakozóhelyen történő várakozás idejére az érvényes parkolási díjat meg kell fizetnie. Az elkülönített helyekre kiadott parkolási engedélyek nem jogosítanak a fizető várakozóhelyek igénybevételére.

Nem felfestett helyen álltam. Miért büntettek meg?

A várakozási területeket I. és II. díjövezeti besorolásban az önkormányzati rendelet 1. melléklete tartalmazza. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet I. függelékének o) pontja szerint: „Kijelölt várakozóhely: az úton útburkolati jellel, jelzőtáblával vagy mindkettővel kijelölt, a járművek várakozására kialakított terület”.

A fentiekre tekintettel útburkolati jel felfestése nélkül, jelzőtábla elhelyezésével is lehet várakozóhelyet kijelölni. A Kecskeméti Városrendészet természetesen rendszeresen gondoskodik a megkopott útburkolati jelek újrafestéséről, azonban vannak olyan területek, ahol a felfestés lehetetlen, mert például a várakozóhely gyeprácsos téglával burkolt.

Csak öt percre szaladtam be valahová. Ez idő alatt is megbüntethetnek?

A díjfizetési kötelezettséggel érintett várakozási területeket a díjköteles várakozási időn belül a használó csak a várakozási díj megfizetését követően veheti igénybe, kivéve, ha annak használata az önkormányzati rendelet értelmében díjmentesnek minősül. Amennyiben nem tudja, hogy mennyi ideig használja a fizető várakozóhelyet, úgy javasoljuk a mobilparkolás lehetőségét.

A Kecskeméti Városrendészet által üzemeltetett területeken előzetes regisztráció nélkül, illetve előzetes regisztrációval fizethet mobiltelefonjával. A mobilparkolás legegyszerűbb módja, ha a gépjármű rendszámát elküldi SMS-ben a díjövezethez tartozó telefonszámra, és megvárja a parkolás megkezdéséről szóló visszaigazoló üzenetet. A díjövezetek hívószámáról a jegykiadó-automatákon elhelyezett tájékoztatón, az ügyfélszolgálatunkon, a Városrendészet és a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. honlapján tájékozódhat.

Automata hiba esetén mi a teendő?

Valamennyi parkoló automatán fel van tüntetve a Kecskeméti Városrendészet telefonszáma, illetve a mobiltelefonos díjfizetés lehetősége, így már ott a helyszínen azonnali információval szolgálunk ennek a helyzetnek a megoldására. Ha van lehetősége jelezni ügyfélszolgálatunk felé a tapasztalt hibát, haladéktalanul technikusaink felé továbbítjuk a bejelentését, akik a legrövidebb időn belül gondoskodnak a hiba elhárításáról.

Az automata nem fogadja el a pénzérmét. Mit tegyek?

A jelenleg forgalomban lévő 100 és 200 forintos pénzérme olyan ötvözetből készül, amely elektrosztatikusan könnyen feltöltődik, a használattól koszolódhat, megsérülhet. Amennyiben az automata nem fogadná el az érmét, javasoljuk, többször próbálkozzon, vagy tisztítsa meg a szennyeződéstől. A feltöltődés az automatába való többszöri bedobással esetleg megszűntethető. A kényelmesebb parkolás érdekében javasoljuk a mobiltelefonos parkolási lehetőség igénybe vételét.

Lerobbant, elromlott a kocsim, nem parkolni akartam. Jogos a pótdíj kiszabása?

Igen, jogos. A díjfizetési kötelezettséggel érintett várakozási területeket a díjköteles várakozási időn belül a használó csak a várakozási díj megfizetését követően veheti igénybe, kivéve, ha annak használata az önkormányzati rendelet értelmében díjmentesnek minősül. A fizető várakozóhelyen eltöltött időre akkor is meg kell fizetni a parkolási díjat, ha a gépkocsija műszaki hibás lett. A közterület-felügyelő nem vizsgálja, hogy ki és milyen célból veszi igénybe a parkolót.

Futár vagyok, mindig csak pár percre állok meg. Mindig váltsak jegyet?

A fizető várakozóhelyet csak a várakozási díj megfizetését követően lehet igénybe venni. Rövid ideig történő várakozás esetén javasoljuk a mobiltelefonos parkolás lehetőségének igénybevételét.

Nem találtam a közterület-felügyelőt. Hiába kérdeztem a közterület-felügyelőt, ő az ügyfélszolgálatra küldött. Hiába mutattam utólag a közterület-felügyelőnek a jegyemet, bérletemet, nem vette vissza a büntetést. Miért?

A gépkocsit a parkolás alkalmával úgy kell a fizető várakozóhelyen hagyni, hogy az érvényes jegy, bérlet vagy engedély jól láthatóan, érvényesség szempontjából ellenőrizhető módon legyen elhelyezve a szélvédő mögött. Mobiltelefonos parkolás esetén csak a visszajelző üzenet megérkezését követően lehet a járművet a parkolóban hagyni. Amennyiben a közterület-felügyelők a gépkocsi ellenőrzését követően pótdíjat szabtak ki, azt nem tudják visszavonni. A közterület-felügyelők által kihelyezett „piros csomagban” található „Értesítés pótdíj kiszabásáról” elnevezésű felszólítás tartalmazza többek között a pótdíjra vonatkozó információkat és a Kecskeméti Városrendészet elérhetőségeit. A kiszabott pótdíjjal kapcsolatos kérdéseivel, illetve kérelmével kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat személyesen, írásban, vagy telefonon.

Mi lesz, ha nem fizetem ki a pótdíjat?

A pótdíjat érdemes annak kiszabásától számított 15 naptári napon belül rendezni, mert azon túl a pótdíj összege a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében a várakozási díj negyvenszeresére emelkedik. Amennyiben a pótdíjat 15 napon belül nem fizeti meg, úgy a továbbiakban – megbízási szerződés alapján – az EPC Hungary Kft. jár el az adminisztrációs költségekkel növelt pótdíj behajtása vonatkozásában.

Eladtam a kocsit, miért mégis nekem küldték a felszólítást?

Ha Ön kapta a fizetési felszólítást, akkor a gépkocsi új üzembentartója az adatlekérés időpontjáig nem tett eleget bejelentési kötelezettségének. Kérjük, hogy a saját érdekében erről soron kívül tájékoztassa a Kecskeméti Városrendészetet és a gépjármű-nyilvántartási szervet (okmányiroda).

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében a Kecskeméti Városrendészetnek a pótdíj megfizetésére vonatkozó felszólítást a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül a gépjármű (járműnyilvántartásban bejegyzett) üzembentartójának kell igazolható módon megküldeni. A 60 napos jogvesztő határidő nem alkalmazható abban az esetben, ha a gépjármű üzembentartója a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokat a gépjármű-nyilvántartási szervhez – az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megszegésével – elmulasztotta bejelenteni és ezért a fizetési felszólítás nem a tényleges üzembentartó részére került megküldésre.

Miért kell olyan sok pótdíjat fizetni? Nem lehet mérsékelni?

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény értelmében a pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

A pótdíj összege törvényben meghatározott, az összeg mérséklésére a Városrendészetnek nincs lehetősége.

Van részletfizetési lehetőség?

A pótdíj összegét a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény határozza meg. A törvény nem ad lehetőséget a pótdíj részletekben történő teljesítésére.

Meddig érvényesek a parkoló bérletek?

A havi bérletek a vásárlást követő hónap 5. napjáig érvényesek.

Az első félévre vásárolt parkolóbérlet érvényességi ideje július 15. napjáig, a második félévre vásárolt parkolóbérlet érvényességi ideje tárgyévet követő év január 15. napjáig terjed.

Az éves parkolóbérlet érvényességi ideje – az éves nyugdíjas bérletek kivételével – a tárgyévet követő év január 15. napjáig terjed.

Januártól december 31-ig terjedő időtartamra vásárolt nyugdíjas bérletek tárgyévet követő év január 31-ig érvényesek.

Parkoló jegyeimről hogyan kérhetek számlát?

Az ügyfeleink jegyvásárlásaik után számlaigényüket az ügyfélszolgálatunkon személyesen az eredeti jegyek bemutatásával, vagy postai úton az eredeti jegyek megküldésével érvényesíthetik. Amennyiben a számlakérés postai úton történik, úgy a kísérőlevélben kérjük, jelölje meg a számlakérő nevét és címét, továbbá szíveskedjen megcímzett, felbélyegzett válaszborítékot mellékelni.

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy tárgyhavi parkolójegyekről a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig áll módunkban számlát kiállítani.

Megszakítás