A 65 év feletti, kecskeméti lakosok által kiváltható, ún. nyugdíjas bérletek árusítása 2022. december 12-én elkezdődött.

A nyugdíjas bérlet költségtérítési díja 1.000,- Ft/hó, az érvényes Kecskemét Kártyával rendelkező személyek a bérlet árából 10 % kedvezményt kapnak.

A regisztrációra személyesen vagy meghatalmazás útján van lehetőség a nyugdíjas bérlet vásárlására jogosult személy eredeti okmányainak bemutatásával ügyfélszolgálati irodánkban, a regisztrációt követően a bérlet megvásárolható bankkártyával a Kecskeméti Városrendészet honlapján (https://eberlet.mininform.hu/kecskemet/site/login) keresztül.

Ügyfélfogadási idő a Budai utca 2/a. szám alatti ügyfélszolgálati irodában:
hétfő – szerda: 08.oo-15.oo,
csütörtök: 08.oo-18.oo,
péntek: 08.oo-12.oo.

A nyugdíjas bérlet megvásárlásához szükséges regisztráció során be kell mutatni:

  • a személygépkocsi forgalmi engedélyét,
  • a gépjármű tulajdonosának személyi igazolványát,
  • a gépjármű tulajdonosának lakcímkártyáját,
  • érvényes Kecskemét Kártyáját, amennyiben rendelkezik vele,
  • a gépjármű tulajdonosának érvényes vezetői engedélyét,
  • a folyósító hatóság tárgyévre vonatkozó eredeti határozatát, vagy tájékoztatását az adott évre megállapított nyugdíj összegéről,
  • a nyugellátási utalvány szelvényét vagy bankszámlakivonatot, mely tartalmazza az utalt nyugdíj összegét.

A kedvezményes nyugdíjas parkolóbérletre csak abban az esetben jogosult a nyugdíjas, ha a regisztráció során bemutatott határozaton, vagy tájékoztatón, valamint nyugellátási utalvány szelvényén, vagy bankszámlakivonatán szereplő nyugdíj összege 2022. évben történő bérletvásárlás esetén a 194.238,- Ft-ot, 2023. évben történő vásárlás esetén a 242.550,- Ft-ot nem haladja meg.

2023-ban történő bérletvásárlás esetén a 2023. évre vonatkozó hatósági határozatot és a 2023-ban folyósított nyugdíjról szóló nyugellátási szelvényt, vagy bankszámlakivonatot kell bemutatni.

A fent megjelölt dokumentumokat a regisztráció során csak ellenőrzik a Városrendészet ügyintézői, nem készül róluk másolat.

Amennyiben további kérdésük merülne fel a regisztráció vonatkozásában, úgy telefonon is kérhetnek tájékoztatást. A Kecskeméti Városrendészet elérhetősége: 76/503-220 – 1-es mellék; +36 20/621-5599.

Megszakítás